Finns det hälsorisker för målare?

När man arbetar som målare eller i nära samarbete med målare finns det en del hälsorisker som är bra att veta om.

Många typer av färg har gifter i sig som ångar upp när man öppnar färgburken. Blyvitt är ett sådant giftigt ämne man finner i linoljefärg och ger färgen dess pigment. Utöver blyvitt fanns även en del andra giftiga blyprodukter i linoljefärg som är till för att hjälpa färgen att torka.

Förr i tiden när målarna gjorde sin egen färg, och särskilt under vintern då det inte fanns mycket måleriarbete att tillgå. Stod målarna, särskilt målare lärjungar och rev blyvitt i flera veckor. Detta var mycket farligt då dammet från blyvitt var giftigt och skapade blyförgiftning, vilket skadade de inre organen och ledde slutligen till döden.

Länge fram i tiden utvecklades zinkvitt som är mer skonsamt än blyvitt och blyvitt förbjöds för användning inomhus i Sverige och av mål. Efter en tid byttes blyvitt även ut för utomhusbruk och ersattes av titanvitt.fina målare

Det finns några fler färgpigment som är giftiga, bland dem är ett kvicksilverpigment som kallas cinnober. Under 1800-talet utvecklades ett flertal färgpigment som alla var giftiga, ett av dem kallades Schweinfurtergrönt och hade arsenik i sig, detta pigment användes för tapetsering av målarengöteborg.se. När tapeterna sedan torkade och det började damma blev människor förgiftade. Detta skapade uppståndelse i samhället och uttrycket giftgrönt myntades, under 1900-talet förbjöds arsenik att användas för tapetsering.

Under 1900-talet fick många målare det bättre och många hälsorisker försvann, ämnen byttes ut mot lindrigare eller ofarliga alternativ. Dock uppkom även många nya bensinbaserade lösningsmedel som skapade nya hälsorisker för målare. Lacknafta användes flitigt för att rengöra penslar och annat från hårt sittande färg. Dessa lösningsmedel var skadliga för de fettlösliga vävnader som finns i nervsystemet. Under 50-talet och några årtionden framåt var det många målare som drabbades av skador relaterade till förgiftning.